Diefstal auto zonder braaksporen

Diefstal auto zonder braak!

Er worden regelmatig voertuigen teruggevonden na diefstal, waarbij geen visuele sporen van braak te vinden zijn. Je hoort dan vaak vertellen dat criminelen voor de diefstal auto het sleutelsignaal hebben opgevangen en dat gebruiken om het voertuig te openen en te starten. Fabrikanten hebben hierop een rollende code ingevoerd: na elk gebruik verandert de sleutelcode. Maar autodieven staan ook niet stil en zijn goed op de hoogte van voertuigelektronica. Ze beschikken daarnaast over het geld om geavanceerde hack-apparatuur aan te schaffen.

Grofweg zijn er twee manieren te herkennen in braak zonder sporen:

disklokshop keyless entryKeyless entry

Hier wordt het signaal van de keycard opgevangen en digitaal verlengd. Het voertuig ontvangt een bekend signaal, ontsluit zich en kan gestart worden. Hiervoor is echter wel geavanceerde apparatuur nodig.

Keyless Entry in de praktijk?

Een auto staat in een straat en de sleutels liggen achter een gesloten voordeur. De eigenaar heeft zijn auto normaal afgesloten. Als de auto is voorzien van de comfort optie keyless entry, dan kunnen criminelen hier echter misbruik van maken. Dat gaat als volgt: één persoon vangt het signaal van de handzender op die achter de voordeur ligt, terwijl een tweede persoon, die bij de auto staat, met het ‘verlengde’ signaal de auto opent, start en meeneemt. Voor het opvangen en verlengen van het signaal is wel speciale apparatuur noodzakelijk.

Wat kunt u er tegen doen?

Met een VbV–SCM goedgekeurd slot zoals Disklokslot op het stuur, voorkomt u dat met de auto wordt gereden. Zo kan de dief misschien nog wel de auto ontgrendelen, maar niet wegrijden.

disklokshop-turbodecoder-sleutelTurbodecoder

Sinds kort is ook een apparaat in de handel, de zogenaamde turbodecoder, die mechanisch de plaatjes in het cilinderslot van de auto aftast. Dit apparaat werkt zeer snel en eenvoudig. Na het aftasten van het slot heeft men direct een vorm van de sleutel, waarmee ook het stuur/contactslot bediend kan worden. Turbodecodersporen zijn alleen door microscopisch onderzoek op de slot­ plaatjes waarneembaar. Het voertuig is nu open maar kan niet gestart worden omdat de start­ onderbreker, die werkt op basis van transponderherkenning tussen de originele sleutel en het voertuig, nog moet worden omzeild. Criminelen benaderen via de diagnosestekker (OBD) het motormanagementsysteem, schakelen elektronisch de startonderbreker uit en zijn zo in staat om het voertuig te starten. Nagenoeg elke inbreuk via de OBD, waarbij actie­ve elektronische manipulaties plaatsvinden, blijft zichtbaar via het uitlezen van het motormana­ gement en de daarin opgeslagen storingscodes!

Welke beveiliging werkt?

Er zijn verschillende maatregelen te nemen om dief­ stal van auto’s minder aantrekkelijk te maken zoals: ­ Het aanbrengen van een KIWA/SCM goed­gekeurd beveiligingssysteem.
­

Globaal is te stellen dat de combinatie van elek­tronische en mechanische beveiliging het meest effectief is.

Deze informatie is grotendeels afkomstig van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit.